WARTA Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
13.67 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.81
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.56
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.05
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-10.94

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Oparty na funduszu: Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI51

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej