WARTA Pekao Obligacji Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Pekao Obligacji Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Obligacji Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
58.64 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.50
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
5.98
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.56
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-2.56

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Pioneer Obligacji Plus

Oparty na funduszu: Pekao Obligacji Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI11

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej