WARTA Pekao Obligacji Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Pekao Obligacji Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Obligacji Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
67.06 PLN 16.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.42
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.34
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.09

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Pioneer Obligacji Plus

Oparty na funduszu: Pekao Obligacji Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI11

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej