WARTA Pekao Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Pekao Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Stabilnego Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
242.34 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.19
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.99
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.63
Stopa zwrotu 1 rok (%)
21.99

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Pioneer Stabilnego Wzrostu

Oparty na funduszu: Pekao Stabilnego Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej