WARTA Pekao Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Pekao Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Zrównoważony
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
160.32 PLN 19.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.56
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.34
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.89
Stopa zwrotu 1 rok (%)
18.13

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Pioneer Zrównoważony

Oparty na funduszu: Pekao Zrównoważony

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI31

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej