WARTA PKO Akcji

Fundusz posiada wycenę do dnia 02.07.2015

Typ funduszu: akcji

WARTA PKO Akcji

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 02.07.2015

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Akcji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
351.98 PLN 02.07.2015
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.94
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.56
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.04

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 02.07.2015

Kod funduszu:
CS41