WARTA PKO Akcji Plus

Typ funduszu: akcji

WARTA PKO Akcji Plus

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Akcji Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
71.06 PLN 04.10.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
3.54
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.10
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-24.67
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-29.84

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: PKO Akcji Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FPAP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej