WARTA PKO Akcji Plus

Typ funduszu: akcji

WARTA PKO Akcji Plus

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Akcji Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
96.99 PLN 28.07.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.74
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
16.53
Stopa zwrotu 1 rok (%)
27.25

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: PKO Akcji Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FPAP