WARTA PKO Obligacji

Fundusz posiada wycenę do dnia 02.07.2015

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA PKO Obligacji

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 02.07.2015

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Obligacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
284.55 PLN 02.07.2015
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.12
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.30
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-1.17
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.17

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 02.07.2015

Kod funduszu:
CS11