WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
172.16 PLN 25.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.2
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.2
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-3.1

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FPPDP

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej