WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.09.2022

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.09.2022

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
152.47 PLN 29.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.92
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.84
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.97
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-13.30

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.09.2022

Oparty na funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FPPDP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej