WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
154.64 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.30
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.45
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-8.31
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-12.23

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FPPDP

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej