WARTA PKO Dynamicznej Alokacji

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA PKO Dynamicznej Alokacji

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Dynamicznej Alokacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
163.98 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.21
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.23
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.41
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.11

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: PKO Dynamicznej Alokacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
CS21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty