WARTA PKO Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA PKO Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Stabilnego Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
136.65 PLN 04.10.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.49
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.89
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-12.67
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-20.61

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: PKO Stabilnego Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
CS21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej