WARTA PKO Zrównoważony

Fundusz posiada wycenę do dnia 15.09.2022

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA PKO Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 15.09.2022

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA PKO Zrównoważony
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
120.92 PLN 15.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-6.14
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-8.66
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-20.01

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 15.09.2022

Oparty na funduszu: PKO Zrównoważony

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
CS31

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty