WARTA Quercus Agresywny

Fundusz posiada wycenę do dnia 15.01.2014

Typ funduszu: akcji

WARTA Quercus Agresywny

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 15.01.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Quercus Agresywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
174.51 PLN 15.01.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.76
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.75
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
10.96
Stopa zwrotu 1 rok (%)
19.20

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 15.01.2014

Kod funduszu:
FQA