WARTA Quercus Ochrony Kapitału

Fundusz posiada wycenę do dnia 15.01.2014

Typ funduszu: ochrony kapitału

WARTA Quercus Ochrony Kapitału

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 15.01.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Quercus Ochrony Kapitału
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
132.23 PLN 15.01.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.30
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.60
Stopa zwrotu 1 rok (%)
3.72

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 15.01.2014

Kod funduszu:
FQOK