WARTA Quercus Selektywny

Fundusz posiada wycenę do dnia 15.01.2014

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Quercus Selektywny

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 15.01.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Quercus Selektywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
140.77 PLN 15.01.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.33
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.07
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.42
Stopa zwrotu 1 rok (%)
14.73

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 15.01.2014

Kod funduszu:
FQSL