WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: akcji

WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
63.56 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
10.71
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.01
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-14.34

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej

Oparty na funduszu: Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBPHAEW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej