WARTA Rockbridge Obligacji Długoterminowych (d. WARTA Rockbridge Obligacji 2)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Rockbridge Obligacji Długoterminowych (d. WARTA Rockbridge Obligacji 2)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Rockbridge Obligacji Długoterminowych (d. WARTA Rockbridge Obligacji 2)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
4 705.70 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.37
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.79
Stopa zwrotu 1 rok (%)
20.47

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Rockbridge Obligacji 2

Oparty na funduszu: Rockbridge Obligacji Długoterminowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBPHO2

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej