WARTA Rockbridge Obligacji 2

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Rockbridge Obligacji 2

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Rockbridge Obligacji 2
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
4353.53 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.11
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.46
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
23.85
Stopa zwrotu 1 rok (%)
25.05

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BPH Obligacji 2

Oparty na funduszu: Rockbridge Obligacji 2

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBPHO2

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej