WARTA Rockbridge Obligacji Długoterminowych (d. WARTA Rockbridge Obligacji 2)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Rockbridge Obligacji Długoterminowych (d. WARTA Rockbridge Obligacji 2)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Rockbridge Obligacji Długoterminowych (d. WARTA Rockbridge Obligacji 2)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
4908.58 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.29
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.68
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.99

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Rockbridge Obligacji 2

Oparty na funduszu: Rockbridge Obligacji Długoterminowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBPHO2

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej