WARTA Rockbridge Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Rockbridge Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Rockbridge Zrównoważony
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
1.76 PLN 30.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-4.86
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-14.98
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-25.42

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BPH Zrównoważony

Oparty na funduszu: Rockbridge Zrównoważony

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBPHAZ

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej