WARTA Santander Akcji Polskich

Typ funduszu: akcji

WARTA Santander Akcji Polskich

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Santander Akcji Polskich
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
48.60 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.53
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
8.31
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
17.39
Stopa zwrotu 1 rok (%)
35.49

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Arka BZ WBK Akcji Polskich

Oparty na funduszu: Santander Akcji Polskich

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
AR41

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej