WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Fundusz posiada wycenę do dnia 21.10.2021

Typ funduszu: akcji

WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 21.10.2021

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
48.78 PLN 21.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.02
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.24
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.65
Stopa zwrotu 1 rok (%)
41.31

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 21.10.2021

Dawniej: WARTA Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Oparty na funduszu: Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
AR42

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty