WARTA Santander Dłużny Krótkoterminowy

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Santander Dłużny Krótkoterminowy

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Santander Dłużny Krótkoterminowy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
35.13 PLN 20.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.49
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.48
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.53

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Arka BZ WBK Gotówkowy

Oparty na funduszu: Santander Dłużny Krótkoterminowy

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
AR12

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej