WARTA Santander Dłużny Krótkoterminowy

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Santander Dłużny Krótkoterminowy

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Santander Dłużny Krótkoterminowy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
33.98 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.16
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.95
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.52

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Arka BZ WBK Gotówkowy

Oparty na funduszu: Santander Dłużny Krótkoterminowy

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
AR12

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej