WARTA Santander Obligacji Skarbowych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Santander Obligacji Skarbowych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Santander Obligacji Skarbowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
24.51 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.04
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.57
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.16
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.59

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Oparty na funduszu: Santander Obligacji Skarbowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
AR11

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej