WARTA Schroder ISF Asian Convertible Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Schroder ISF Asian Convertible Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Asian Convertible Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
600.8043 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.87
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.27
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
7.69
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-0.75

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Asian Convertible Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSACB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej