WARTA Schroder ISF Asian Convertible Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Schroder ISF Asian Convertible Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Asian Convertible Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
668.1217 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.63
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.49
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.51
Stopa zwrotu 1 rok (%)
12.56

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Asian Convertible Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSACB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej