WARTA Schroder ISF Asian Opportunities

Typ funduszu: akcji

WARTA Schroder ISF Asian Opportunities

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Asian Opportunities
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
62.1686 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
2.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
22.78
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.59
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-17.60

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Asian Opportunities

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSAO