WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
100.5637 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.04
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.47
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-9.72
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-14.18

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSIEMDAR