WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
105.9768 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.26
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.34
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
9.00
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0.90

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSIEMDAR

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej