WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
101.3584 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.76
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.29
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-8.08

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSIEMDAR