WARTA Schroder ISF Euro Equity

Typ funduszu: akcji

WARTA Schroder ISF Euro Equity

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Euro Equity
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
161.3304 PLN 19.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.29
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.85
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.18

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Euro Equity

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSEE

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej