WARTA Schroder ISF Euro Equity

Typ funduszu: akcji

WARTA Schroder ISF Euro Equity

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Schroder ISF Euro Equity
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
137.7366 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.02
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
8.35
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-2.72
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-6.44

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Schroder ISF Euro Equity

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSEE