WARTA SEVEN STARS

Fundusz posiada wycenę do dnia 31.10.2014

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA SEVEN STARS

Typ funduszu: aktywnej alokacji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 31.10.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA SEVEN STARS
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
176.46 PLN 31.10.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.89
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.89
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.25
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-1.31

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 31.10.2014

Kod funduszu:
HG34