WARTA Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
37.16 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.45
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.39
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.75

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Depozytowy DPW

Oparty na funduszu: Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSD

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej