WARTA Skarbiec Nowej Generacji

Typ funduszu: akcji

WARTA Skarbiec Nowej Generacji

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Nowej Generacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
262.51 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.41
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
10.98
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
21.67
Stopa zwrotu 1 rok (%)
29.62

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: Skarbiec Nowej Generacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSGMISS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej