WARTA Skarbiec Nowej Generacji (d. WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek)

Typ funduszu: akcji

WARTA Skarbiec Nowej Generacji (d. WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Nowej Generacji (d. WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
197.00 PLN 29.11.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.91
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.55
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-1.90
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-30.97

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: Skarbiec Nowej Generacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSGMISS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej