WARTA Skarbiec Nowej Generacji (d. WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek)

Typ funduszu: akcji

WARTA Skarbiec Nowej Generacji (d. WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Nowej Generacji (d. WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
212.86 PLN 30.05.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.36
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
8.83
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.60
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.73

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: Skarbiec Nowej Generacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSGMISS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej