WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji

WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średno wysoki
Wycena
279.83 PLN 31.07.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.51
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.36
Stopa zwrotu 1 rok (%)
17.85

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec Globalnych Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSGMISS