WARTA Skarbiec III Filar

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Skarbiec III Filar

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec III Filar
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
195.09 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.17
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
5.01
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.93
Stopa zwrotu 1 rok (%)
22.94

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec III Filar

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FS3F

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej