WARTA Skarbiec - Emerging Markets Opportunities (d. WARTA Skarbiec JPM-Em. Mar. Opp. F. Polska)

Typ funduszu: akcji

WARTA Skarbiec - Emerging Markets Opportunities (d. WARTA Skarbiec JPM-Em. Mar. Opp. F. Polska)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec - Emerging Markets Opportunities (d. WARTA Skarbiec JPM-Em. Mar. Opp. F. Polska)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
139.11 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.62
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.74
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-2.57
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-11.98

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska

Oparty na funduszu: Skarbiec - Emerging Markets Opportunities

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSJPEMO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej