WARTA Skarbiec JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund Polska

Fundusz posiada wycenę do dnia 25.06.2020

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund Polska

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 25.06.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund Polska
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
114.15 PLN 25.06.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.15
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.62
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.79
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.91

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 25.06.2020

Kod funduszu:
FSJPGSB