WARTA Skarbiec - Global High Yield Bond (d. WARTA Skarbiec JPM-Glob. High Yield Bond F. Polska)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec - Global High Yield Bond (d. WARTA Skarbiec JPM-Glob. High Yield Bond F. Polska)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec - Global High Yield Bond (d. WARTA Skarbiec JPM-Glob. High Yield Bond F. Polska)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
118.56 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.89
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.99
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.77
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-6.62

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska

Oparty na funduszu: Skarbiec - Global High Yield Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSJPGHYB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej