WARTA Skarbiec - Global High Yield Bond

Fundusz posiada wycenę do dnia 26.09.2023

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec - Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 26.09.2023

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec - Global High Yield Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
121.04 PLN 26.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.88
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.91
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.02
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.45

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 26.09.2023

Dawniej: WARTA Skarbiec JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska

Oparty na funduszu: Skarbiec - Global High Yield Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSJPGHYB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej