WARTA Skarbiec Konserwatywny

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec Konserwatywny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Konserwatywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
389.90 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.19
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.60
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.97
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.15

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny

Oparty na funduszu: Skarbiec Konserwatywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSKP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej