WARTA Skarbiec Market Opportunities

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Skarbiec Market Opportunities

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Market Opportunities
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
153.90 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.04
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.51
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
14.43
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-4.00

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Market Opportunities

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSMO