WARTA Skarbiec Polskich Innowacji (d. WARTA Skarbiec Market Opportunities)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Skarbiec Polskich Innowacji (d. WARTA Skarbiec Market Opportunities)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Polskich Innowacji (d. WARTA Skarbiec Market Opportunities)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
153.44 PLN 27.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.57
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.60
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 rok (%)
12.35

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Polskich Innowacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSMO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej