WARTA Skarbiec Polskich Innowacji

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Skarbiec Polskich Innowacji

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Polskich Innowacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
177.77 PLN 10.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.26
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.15
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
16.39
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.42

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Polskich Innowacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSMO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej