WARTA Skarbiec Polskich Innowacji (d. WARTA Skarbiec Market Opportunities)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Skarbiec Polskich Innowacji (d. WARTA Skarbiec Market Opportunities)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Polskich Innowacji (d. WARTA Skarbiec Market Opportunities)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
166.80 PLN 10.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.69
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
5.08
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
10.90
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.93

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Polskich Innowacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSMO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej