WARTA Skarbiec Obligacja

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec Obligacja

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Obligacja
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
288.79 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.55
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
7.38
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.05
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-8.96

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Oparty na funduszu: Skarbiec Obligacja

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSOID

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej