WARTA Skarbiec Obligacja

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbiec Obligacja

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Obligacja
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
302.09 PLN 16.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.37
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.65
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.35
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0.33

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Oparty na funduszu: Skarbiec Obligacja

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSOID

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej