WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

Typ funduszu: surowcowy

WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

Typ funduszu: surowcowy
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
54.84 PLN 30.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.02
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-5.95
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-9.64
Stopa zwrotu 1 rok (%)
15.97

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Rynków Surowcowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSRS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej