WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

Typ funduszu: surowcowy

WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

Typ funduszu: surowcowy
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
51.33 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.56
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.27
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.79
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-10.75

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Rynków Surowcowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSRS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej