WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

Typ funduszu: surowcowy

WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

Typ funduszu: surowcowy
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
55.24 PLN 16.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.42
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.68
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
7.55
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.56

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec Rynków Surowcowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FSRS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej