WARTA Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
228.00 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.14
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.26
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.05
Stopa zwrotu 1 rok (%)
16.58

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
SK21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej