WARTA Spektrum Aktywny

Fundusz posiada wycenę do dnia 24.09.2020

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA Spektrum Aktywny

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 24.09.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Spektrum Aktywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
65.90 PLN 24.09.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-6.34
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-6.34
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
16.74
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.24

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Kod funduszu:
FRAI

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej