WARTA BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (d. WARTA Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (d. WARTA Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (d. WARTA Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
88.29 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.25
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.42
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.28
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-12.44

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych

Oparty na funduszu: BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FROK

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej