WARTA BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

Fundusz posiada wycenę do dnia 25.03.2024

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 25.03.2024

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
97.5886 PLN 25.03.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.02
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.02
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.60
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.03

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji: 25.03.2024 r.

Dawniej: WARTA Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych

Oparty na funduszu: BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FROK

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej