WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (d. WARTA Spektrum Dłużny)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (d. WARTA Spektrum Dłużny)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (d. WARTA Spektrum Dłużny)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
98.19 PLN 06.06.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.20
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.13
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.17
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.51

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Spektrum Dłużny

Oparty na funduszu: BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FRAO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej