WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Fundusz posiada wycenę do dnia 25.03.2024

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 25.03.2024

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
102.0034 PLN 25.03.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.79
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.79
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.14
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.36

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji: 25.03.2024 r.

Dawniej: WARTA Spektrum Dłużny

Oparty na funduszu: BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FRAO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej