WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
99.98 PLN 20.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.05
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.56
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.51
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.92

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Spektrum Dłużny

Oparty na funduszu: BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FRAO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej