WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (d. WARTA Spektrum Globalnych Możliwości)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (d. WARTA Spektrum Globalnych Możliwości)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (d. WARTA Spektrum Globalnych Możliwości)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
87.79 PLN 30.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.40
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.65
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-9.94
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-15.68

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Spektrum Globalnych Możliwości

Oparty na funduszu: BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FRGM

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej