WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
91.01 PLN 28.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.61
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.51
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.96
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.26

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Spektrum Globalnych Możliwości

Oparty na funduszu: BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FRGM

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej