WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (d. WARTA Spektrum Globalnych Możliwości)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu

WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (d. WARTA Spektrum Globalnych Możliwości)

Typ funduszu: absolutnej stopy zwrotu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (d. WARTA Spektrum Globalnych Możliwości)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
93.82 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.45
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.67
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.03
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.26

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Spektrum Globalnych Możliwości

Oparty na funduszu: BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FRGM

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej