WiborProfit 3L

Fundusz posiada wycenę do dnia 13.05.2016

Typ funduszu: ochrony kapitału

WiborProfit 3L

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 13.05.2016

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WiborProfit 3L
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
108.57 PLN 13.05.2016
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.26
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.22
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.27

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 13.05.2016

Kod funduszu:
GFWP3L