Samochód

Kiedy ubezpieczenie OC na pojazd nie działa?

Zastanawiasz się, czy twoja polisa OC na samochód chroni cię w każdym przypadku? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się jakich sytuacji należy unikać, co może sprawić, że pozostaniesz bez ochrony polisowej.

Ręce na kierownicy - OC

Kiedy polisa OC nie zapewni nam ochrony?

Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym i chroni ich w zakresie wyrządzonych szkód majątkowych, związanym z mieniem, ale także z ewentualnymi szkodami na osobach.

Wydawać się może, że takie zabezpieczenie pozwala wyeliminować sytuacje, w których polisa OC nie działa lub nie pokryje wyrządzonej przez nas szkody. Jednak tak nie jest. W określonych sytuacjach polisa OC nie zapewni Ci ochrony. Co więcej, nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli to, w którym mamy zawartą polisę OC, może wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie, ale później zwróci się do nas o pokrycie tych kosztów.

Polisa OC nie zapewnia ochrony, jeśli:

 • kierowałeś pojazdem pod wpływem alkoholu lub podobnych środków,
 • umyślnie, celowo wyrządziłeś szkodę,
 • uciekłeś z miejsca zdarzenia drogowego lub nie zatrzymaliśmy się wystąpieniu tego zdarzenia,
 • nie posiadałeś uprawień do kierowania pojazdem, którego prowadząc, wyrządziłeś szkodę,
 • spowodowałeś wypadek lub kolizję pojazdem, który posiadałeś w wyniku przestępstwa np. kradzieży.
   

Ubezpieczenie OC

Kiedy polisa OC będzie nieskuteczna?

Polisa OC nie zadziała również w przypadkach, gdzie przewozisz określony ładunek, lub w wyniku zdarzenia drogowego uległy zniszczeniu określone przedmioty:

 

 • Polisa OC posiadacza pojazdu jest nieskuteczna, gdy dojdzie do zniszczenia bądź uszkodzenia towaru, który przewozimy za opłatą. Jeśli zajmujemy się transportem i pobieramy za to opłaty, wtedy musimy posiadać polisę OC przewoźnika.

 

 •  Podobnie polisa OC jest nieskuteczna, gdy w wyniku kolizji lub wypadku z samochodu do środowiska naturalnego wydostały się niebezpieczne substancje chemiczne, co spowodowało jego skażenie. W takim przypadku potrzebujemy stosownego ubezpieczenia OC przewoźnika, które obejmuje także substancje niebezpieczne.

 

 • Polisa OC nie pokryje również strat polegających na zniszczeniu cennych przedmiotów, znajdujących się w pojeździe, który uczestniczył w wypadku, w którym byliśmy sprawcą. Chodzi tu np. o dzieła sztuki, gotówkę, zbiory filatelistyczne lub papiery wartościowe.

 

 • Może to wydawać się oczywiste, ale warto zwrócić na koniec uwagę na sytuację, w której użyczymy komuś pojazd i wspomniana osoba spowoduje szkodę. Pomimo że będzie w tej szkodzie jakiś poszkodowany, który ma w wyniku kolizji z naszym pojazdem uszkodzony swój pojazd, to my nie otrzymamy odszkodowania. Fakt, że podczas kolizji naszym pojazdem kierowała inna osoba, nie powoduje, że my możemy posiadać status poszkodowanego.

Ubezpieczenie OC/AC

Szkoda na pojazdach jednego właściciela

Kolejnym zagadnieniem związanym ze skuteczności ochrony polisy OC jest przykładowa sytuacja, w której w kolizji biorą udział dwa pojazdy należące do tego samego lub tych samych właścicieli. W opisanym przykładzie poszkodowany i sprawca, to te same osoby, więc towarzystwo ubezpieczeniowe, może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu powstałej szkody. Na takie sytuacje może także pomóc polisa Autocasco

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady