Samochód

Kiedy ubezpieczenie OC zostanie automatycznie przedłużone?

Zastanawiasz się, czy polisa OC na pojazd może wznowić się automatycznie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, kiedy możesz liczyć na wznowienie polisy OC i jak bardzo pomaga to kierowcom.

Dlaczego polisa OC może wznowić się automatycznie?

Ubezpieczenie OC pojazdu może zostać automatycznie przedłużone. To jest dobra informacja dla tych posiadaczy samochodów, którzy zapomnieli udać się do agenta lub nie skorzystali z możliwości zawarcia polisy na odległość. Ubezpieczenie OC pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i obowiązuje wszystkich właścicieli pojazdów, które są zarejestrowane w kraju. Brak polisy OC lub przerwa w ubezpieczeniu skutkuje nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Możliwość automatycznego wznowienia polisy ma za zadanie chronić kierowców przed karą z UFG za brak polisy, a także chronić przed koniecznością pokrycia kosztów wyrządzonych szkód, gdy nie posiadali ważnej polisy OC.

 

Kiedy polisa OC wznowi się automatycznie?

Polisa OC wznowi się automatycznie, jeśli nie zmienił się właściciel ubezpieczonego pojazdu, a polisa była zakupiona na standardowy w tym przypadku okres jednego roku. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma wówczas obowiązek przedłużenia polisy. Wznowiona polisa jest przesyłana do właściciela pojazdu korespondencyjnie lub drogą mailową. Właściciel powinien otrzymać ją najpóźniej po dwóch lub trzech tygodniach od początku jej trwania. Oczywiście po otrzymaniu polisy należy ją opłacić.

Trzeba mieć na uwadze, że wznowieniu automatycznemu ulega tylko polisa OC. Tym samym, jeśli mieliśmy na pojeździe poza OC, również polisę Autocasco, Assistance i NNW, to na wznowionej polisie będziemy posiadać tylko samo OC. Można temu zaradzić, zawierając równoległą do naszej wznowionej polisy OC, polisę na której będziemy mieli wspomniane wcześniej potrzebne ryzyka ubezpieczeniowe. Oczywiście do czasu zawarcia tej drugiej polisy nie będziemy chronieni np. w zakresie Autocasco, co sprawia, że będąc sprawcom wypadku, poniesiemy koszty naprawy naszego pojazdu.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Kiedy polisa OC nie wznowi się automatyczne?

Polisa OC nie wznowi się w kilku sytuacjach. Jeśli nabędziemy pojazd, to możemy korzystać z polisy OC zawartej przez zbywcę do końca jej trwania. Jednak taka polisa nie wznowi się automatycznie. Jedynie, jeśli zbywca nie dopełnił obowiązku poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu, to polisa się wznowi, jednak wznowioną polisę otrzyma zbywca i to on będzie musiał całą sprawę wyjaśniać.

Zbywca może być przy tym obciążony kosztami polisy do momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu. Podobnie jak sprzedaż traktowane jest otrzymanie pojazdu jako spadku lub darowizny. W tym przypadku polisa także nie wznawia się automatycznie. Polisa nie wznowi się automatycznie, jeśli nie będzie w pełni uregulowana składka za polisę, która się skończyła. Nie ma znaczenia wielkość brakującej kwoty składki.

Polisa nie wznowi się automatycznie, jeśli nie opłaciliśmy jednej z rat za polisę, ale nie wznowi się też, jeśli przez pomyłkę mamy niedopłatę w wysokości kilku złotych. Polisa OC nie wznowi się, jeśli na pojeździe mieliśmy polisę krótkoterminową, czyli taką polisę, z jaką często kupujemy pojazd z komisu lub sprowadzamy z zagranicy oraz oczywiście wtedy, gdy wypowiemy taką polisę. Wypowiedzenie polisy OC działa zupełnie inaczej niż wypowiedzenia innych umów. Wypowiedzenie polisy OC właściciela pojazdu nie powoduje, że taka polisa kończy się wkrótce po złożeniu wspomnianego wypowiedzenia. Wypowiedzenie sprawia, że polisa OC nie wznawia się, jeśli spełnione są warunki do wznowienia. Wypowiedzenie polisy OC właściciela pojazdu, aby było skuteczne, należy złożyć najpóźniej dzień przed końcem trwania polisy.
 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady