Samochód

Wypowiedzenie OC – kiedy je złożyć i jak powinno wyglądać?

Zgodnie z regulacjami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, istnieje kilka sytuacji, w których wypowiedzenie umowy OC jest konieczne. Warto nie tylko poznać te zapisy, ale także dowiedzieć się, jakie obowiązki względem rezygnacji z OC ma sam ubezpieczony i jak powinno wyglądać takie wypowiedzenie, by było skuteczne. 

Dłonie z długopisem

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kiedy możesz złożyć wypowiedzenie OC
 • Czym jest podwójne ubezpieczenie OC pojazdu
 • Umowa OC a wyrejestrowanie pojazdu – co warto wiedzieć
 • Jak powinno wyglądać wypowiedzenie polisy OC

Kiedy możesz złożyć wypowiedzenie OC?

Konieczność wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC następuje między innymi w przypadku chęci zmiany ubezpieczyciela. Wynika to z faktu, że jeśli nie rozwiążesz polisy zawartej w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeń minimum 1 dzień przed końcem jej obowiązywania, to umowa zostanie automatycznie przedłużona. Warto zatem pamiętać o terminowym wypowiedzeniu OC, by uchronić się przed obowiązkiem opłacenia dodatkowych miesięcy ochrony. Podstawą prawną dla automatycznego wydłużenia umowy OC jest art. 28* ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.” 

Zastrzeżenia ustępu 2. mówią o tym, że taka polisa nie zostanie przedłużona automatycznie, jeśli poprzednia polisa nie została opłacona w całości. A kiedy jeszcze można i warto wypowiedzieć polisę OC?

 

Podwójne ubezpieczenie OC pojazdu – czym jest?

Jeżeli zapomniałeś o rezygnacji z OC u poprzedniego ubezpieczyciela, o czym zorientowałeś się po pewnym czasie lub kupiłeś auto już ubezpieczone, czego nie wziąłeś pod uwagę, to będzie miało miejsce tak zwane podwójne ubezpieczenie mienia. To sytuacja, w której do jednego pojazdu przypisane są dwie polisy OC, co nie powinno mieć miejsca.

Jeżeli ta polisa, z której nie zrezygnowałeś, została przedłużona automatycznie, to możesz ją wypowiedzieć. Musisz jednak pamiętać, że taka sytuacja nie zwalnia cię z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym ochrona była aktywna. 
 

Ubezpieczenie OC 

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie polisy OC?

Na naszej stronie możesz znaleźć wzór wypowiedzenia OC komunikacyjnego gotowy do uzupełnienia, własnoręcznego podpisania i wysłania. Jeżeli jednak chcesz napisać pismo samodzielnie, to pamiętaj, by zawrzeć w nim następujące informacje:

Druk wypowiedzenia OC komunikacyjnego powinien posiadać informację takie jak:

 • dane właścicieli pojazdu: imiona i nazwiska, nr PESEL oraz adresy zamieszkania,
 • numer polisy, którą chcesz wypowiedzieć,
 • okres ubezpieczenia wypowiadanej umowy,
 • dane pojazdu: numer rejestracyjny, markę oraz model,
 • podstawę prawną: art. 28. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dla osób, które nie chcą przedłużyć OC; art. 28a ustawy w przypadku podwójnego ubezpieczenia; lub art. 31ustawy dla nabywcy ubezpieczonego pojazdu,
 • numer drugiej polisy w przypadku rezygnacji ze względu na podwójne ubezpieczenie auta,
 • czytelny podpis właścicieli pojazdu.

 

Kupienie ubezpieczonego pojazdu – co robić?

Kolejną sytuacją, w której może dojść do rezygnacji z OC, jest wypowiedzenie nabywcy (osoby, która kupiła używany ubezpieczony samochód). W tym przypadku podstawą prawną jest art. 31 ustawy zgodnie z którym – jako kupujący – możesz zrezygnować z OC zbywcy (sprzedającego) w dowolnym momencie trwania okresu ochrony. Masz zatem dwie możliwości: albo korzystać z OC otrzymanego wraz z pojazdem albo je wypowiedzieć. W tym drugim przypadku musisz oczywiście niezwłocznie podpisać nową umowę ubezpieczenia OC.
 

 

Ubezpieczenie OC/AC

Jak wypowiedzieć umowę OC w Warcie?

Pierwszym krokiem do rezygnacji z OC w Warcie jest pobranie i wypełnienie druku wypowiedzenia OC (dla pojazdu). Jeśli chcesz napisać pismo samodzielnie, to oczywiście możesz to zrobić – pamiętaj tylko by zawrzeć w nim wszystkie wymienione wyżej informacje. Kolejnym krokiem będzie już tylko dostarczenie nam dokumentu.

Pierwszą drogą wysłania do nas wypowiedzenia umowy OC jest skorzystanie z naszego formularza rezygnacji online. Jego wypełnienie zajmuje maksymalnie kilka minut, przy czym umożliwia załączenie zdjęcia lub skanu podpisanego dokumentu wypowiedzenia.

Druga opcja załatwienia tej sprawy bez wychodzenia z domu to nadesłanie podpisanej rezygnacji drogą mailową lub, gdy chcesz dostarczyć dokument osobiście, to możesz udać się do dowolnego agenta ubezpieczeniowego Warty i złożyć pismo na jego ręce.

Pamiętaj przy tym, by w razie rezygnacji na koniec okresu ubezpieczenia wysłać wypowiedzenie nie później niż jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy, w przeciwnym razie zostanie ona automatycznie wznowiona.

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady