Ile wynosi kara za brak OC w 2023 roku?

W 2023 roku za brak ważnego OC posiadacze pojazdów zapłacą więcej, niż ubiegłym roku. Sprawdź poniżej, ile zapłacisz w przypadku braku ochrony OC.

W tym roku posiadacz samochodu osobowego zapłaci karę za przerwę w ubezpieczeniu:

  • Do 3 dni – 1 400 zł
  • Od 4 do 14 dni – 3 490 zł
  • Powyżej 14 dni – 6 980 zł

Wysokość kary za brak OC dla posiadaczy pojazdów wynoszą:

 

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobus

Motocykl

1-3 dni

1 400 zł

2 090 zł

230 zł

4-14 dni

3 490 zł

5 240 zł

580 zł

Powyżej 14 dni

6 980 zł

10 470 zł

1 160 zł

 

Skąd wzrost cen? Jest on konsekwencją wzrostu płacy minimalnej, od której uzależniona jest wysokość kary. W 2023 roku została ona zwiększona o 480 zł i wynosi 3 490 zł brutto. Zmiana ta pociągnęła za sobą wysokości opłaty za brak ważnej polisy. Informacje o sposobie obliczania kary oraz warunkach jej nakładania znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.