Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku?

W 2022 roku za brak ważnego OC posiadacze pojazdów zapłacą więcej, niż ubiegłym roku. Sprawdź poniżej, ile zapłacisz w przypadku braku ochrony OC.

W tym roku posiadacz najpopularniejszego rodzaju pojazdu, czyli samochodu osobowego zapłaci karę za przerwę w ubezpieczeniu:

  • Do 3 dni – 1 200 zł
  • Od 4 do 14 dni – 3 010 zł
  • Powyżej 14 dni – 6 020 zł

Kwoty kar dla posiadaczy innych pojazdów wynoszą:

 

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobus

Motocykl

1-3 dni

1 200 zł

1 810 zł

200 zł

4-14 dni

3 010 zł

4 520 zł

500 zł

Powyżej 14 dni

6 020 zł

9 030 zł

1 000 zł

 

Skąd wzrost cen? Jest on konsekwencją wzrostu płacy minimalnej, od której uzależniona jest wysokość kary. W 2022 roku została ona zwiększona o 210 zł i wynosi 3 010 zł brutto. Zmiana ta pociągnęła za sobą wysokości opłaty za brak ważnej polisy. Informacje o sposobie obliczania kary oraz warunkach jej nakładania znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Mając ubezpieczenie OC, kontroluj jego ważność. Gdy termin ubezpieczenia będzie dobiegał końca, skontaktuj się z ubezpieczycielem i wykup polisę. Jeśli, chcesz zmienić firmę pamiętaj, aby obecną polisę wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed końcem jej obowiązywania. (Umowy OC na mocy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podlegają automatycznemu wznowieniu). Pozwoli to na uniknięcie tzw. podwójnego ubezpieczenia, czyli sytuacji, w której będziesz właścicielem dwóch ubezpieczeń jednocześnie i za oba będziesz musiał zapłacić. Jeżeli niedawno nabyłeś samochód, pamiętaj, że ubezpieczenie, które razem z nim otrzymałeś, jest zwykle ważne jeszcze przez pewien czas. Sprawdź okres obowiązywania polisy i zadbaj o nowe ubezpieczenie OC najpóźniej w momencie jego wygaśnięcia, bo nie podlega ono automatycznemu wznowieniu na kolejny okres.

 

Brak ciągłości OC — co zrobić?

Brak ubezpieczenia OC w 2022 roku grozi wysoką karą finansową. Co powinieneś zrobić, jeśli dostrzeżesz brak ciągłości polisy OC? Natychmiast zadbaj o nową polisę, dzięki czemu wysokość kary nie będzie się zwiększać.

Jeśli jednak wcześniej nie zorientujesz się, że polisa wygasła i otrzymasz karę, pamiętaj, że opłacenie jej nie zwalnia z obowiązku wykupienia polisy OC.

 

Wypadek samochodowy bez ważnego OC — jakie grożą konsekwencje w 2022 roku?

Pamiętaj, że brak OC powoduje nie tylko konsekwencje w postaci kary finansowej. Jeśli spowodujesz wypadek samochodowy bez ważnego ubezpieczenia, musisz liczyć się z tym, że wszelkie koszty związane z wypadkiem poniesiesz samodzielnie, bez pomocy ubezpieczyciela, bądź będziesz musiał zwrócić odszkodowanie wypłacone poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nigdy nie wiesz jaki samochód możesz uszkodzić, jadąc bez ubezpieczenia, a sam zderzak w luksusowym aucie może Cię kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych.