Samochód

Kara za brak OC – czy można się odwołać od decyzji UFG? Jak przygotować odwołanie?

Kary za brak OC są wyjątkowo wysokie i w zależności od indywidualnej sytuacji opłacenie jej może być bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Z tego względu ukarane osoby mogą wysłać pismo do UFG z wnioskiem o odroczenie terminu płatności, rozłożenie jej na raty, zmniejszenie należnej kwoty lub całkowite umorzenie grzywny.  Co więcej, jeśli kara została nałożona niesłusznie, kierowca może odwołać się od decyzji Funduszu.

Męzczyzna na kanapie - odwołanie do decyzji ufg

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku?
  • Czy można się odwołać i jak to zrobić?
  • Co powinno zawierać pismo do UFG?
  • Co zrobić, gdy otrzymasz negatywną decyzję w sprawie odwołania?
  • Jakie są konsekwencje niezapłacenia kary za brak OC?

Kary za brak OC w 2024 roku

W związku ze zmianami w prawie o ruchu drogowym wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia znacznie wzrosła w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość kary w przypadku samochodów osobowych wynosi 1 700 zł przy braku ciągłości od 1 do 3 dni, a maksymalnie 8 480 zł (powyżej 14 dni). Od 2 lipca 2024 roku wysokość grzywny w przypadku samochodów osobowych będzie wynosiła: 

  • Do 3 dni – 1 720 zł,
  • Od 4 do 14 dni – 4 300 zł,
  • Powyżej 14 dni – 8 600 zł.

Na wysokość grzywny wpływ ma aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę — W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku — 4300 zł brutto. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przeprowadza automatyczną kontrolę ważności ubezpieczenia w oparciu o program Wirtualny Policjant. Dlatego też w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia prędzej czy później UFG wyśle wezwanie do zapłaty kary.

 

 

 

Ubezpieczenie OC

Wezwanie do zapłaty od UFG — możliwe opcje

W otrzymanym wezwaniu UFG wskazuje okres bez obowiązkowej ochrony. Jeśli w rzeczywistości polisa OC była aktywna w tym czasie, wystarczy przesłać w ciągu 30 dni od doręczenia pisma dokument potwierdzający spełnienie obowiązku ubezpieczenia w postaci skanu lub zdjęcia polisy. Gdy nie posiadasz jej w formie fizycznej, wystarczy wskazać ubezpieczyciela, który ją wystawił.

Warto także wiedzieć, że w wyniku pomyłki UFG może wysłać wezwanie, pomimo braku obowiązku ubezpieczenia OC. Stanie się tak w przypadku, gdy np. kierowca we wskazanym okresie nie był właścicielem pojazdu, ponieważ został on wcześniej sprzedany. Wtedy należy dostarczyć skan lub zdjęcie umowy darowizny pojazdu, kupna/sprzedaży albo innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Co więcej, w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji możliwe jest wniesienie powództwa do sądu powszechnego w celu ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia.

Co zrobić, gdy rzeczywiście powinniśmy posiadać we wskazanym okresie obowiązkowe OC, ale go nie wykupiliśmy? Tak naprawdę w takiej sytuacji faktyczne odwołanie się od decyzji UFG jest niemożliwe. Trzeba jednak podkreślić, że istnieje możliwość ubiegania się o całkowite umorzenie kary, jej zmniejszenie, rozłożenie płatności na raty lub zmianę terminu zapłaty. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić, aby UFG przychylił się do naszej prośby.
 

Wniosek do UFG w sprawie kary za brak OC

Bez względu na to, czy chcesz rozłożyć płatność na raty lub starasz się o całkowite umorzenie kary, UFG przygotował jeden wzór wniosku (możesz go pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Funduszu).

Jedynym powodem, który ma szansę nakłonić UFG do pozytywnego rozpatrzenia prośby jest wyjątkowo trudna sytuacja materialna, majątkowa lub życiowa. Mowa tu np. o bardzo wysokim zadłużeniu, poważnej chorobie lub śmierci bliskiej osoby. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które będą dowodem na niemożność spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, takie jak np. zaświadczenia lekarskie potwierdzające zły stan zdrowia.

Wypełnione pismo wraz z załącznikami należy przesłać do siedziby UFG. Czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 2 miesiące od momentu otrzymania dokumentów przez Fundusz. Jeśli UFG uzna, że dostarczone dowody są niewystarczające, poprosi o przedstawienie dodatkowej dokumentacji. W innym wypadku decyzja zostanie podjęta tylko w oparciu o pierwotnie przedstawione dowody. Kiedy Fundusz odrzuci wniosek, pozostaje jedynie zapłacenie kary. Warto mimo wszystko to zrobić, ponieważ uchylanie się od tego obowiązku może skończyć się poważnymi problemami.
 

 

Ubezpieczenie OC/AC

Konsekwencje niezapłacenia kary za brak ważnej polisy OC

Jeśli z jakiegoś powodu zignorujesz wezwanie do zapłaty nałożonej grzywny, unikanie jakiegokolwiek kontaktu z UFG może skończyć się wyegzekwowaniem kary przez Urząd Skarbowy. W konsekwencji pieniądze będą odzyskane np. z wynagrodzenia, rachunków bankowych czy nadpłaty podatku. Ostatecznym rozwiązaniem jest wizyta poborcy podatkowego i zajęcie majątku ruchomego.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady