Samochód

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym – jak zgłosić?

Montaż instalacji gazowej, nowe nazwisko czy zwiększenie liczby miejsc dla pasażerów to tylko kilka sytuacji, które wymagają zgłoszenia do urzędu w celu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowany proces, a niekiedy nie będzie nawet konieczne wyrobienie nowego dokumentu. Trzeba jednak pamiętać o zgłoszeniu zmian w wymaganym terminie.

Mężczyzna w salonie - zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kiedy najczęściej zgłaszana jest zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym?
 • W jaki sposób powiadomić urząd o potrzebie aktualizacji informacji?
 • Jak dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego?
 • Dlaczego warto powiadomić ubezpieczyciela o zmianach w dowodzie rejestracyjnym?

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym — najczęstsze przyczyny

Dowód rejestracyjny jest dokumentem zawierającym wszystkie kluczowe informacje o pojeździe, podobnie jak karta pojazdu. Każda zmiana zawartych w nim danych powinna zostać zgłoszona w terminie maksymalnie 30 dni od momentu takiego zdarzenia. Niedopełnienie tego obowiązku to ryzyko otrzymania grzywny w wysokości od 200 do nawet 1 000 zł.

Najczęściej zgłoszenie dotyczy zmiany danych osobowych właściciela pojazdu (nazwiska, nazwy firmy) czy dopisania współwłaściciela. Warto jednak wiedzieć, że obejmuje również wszelkie zmiany konstrukcyjne i te dotyczące danych technicznych, np. zamontowanie instalacji gazowej lub haka holowniczego czy zwiększenie liczby miejsc dla pasażerów.

Poruszając ten problem, automatycznie nasuwa się pytanie, czy konieczne będzie także wyrobienie nowego dokumentu z aktualnymi danymi. Zależy to przede wszystkim od charakteru zmiany. Nie musisz składać wniosku o nowy dowód, jeśli urząd może zaktualizować informacje dokonując wpisu w sekcji przeznaczonej na adnotacje urzędowe. Stanie się tak w przypadku wcześniej wspomnianego haka holowniczego. Z drugiej strony, zmiana adresu lub nazwiska wymaga już wyrobienia nowego dowodu, co wiąże się z uiszczeniem opłaty za jego wydanie (wraz z opłatą ewidencyjną) w tej samej wysokości, jak np. przy rejestracji na nowego właściciela.
 

Zmiana danych osobowych w dowodzie rejestracyjnym

W sytuacji zmiany nazwiska (np. po ślubie) lub nazwy właściciela, należy udać się do urzędu, który wydał dowód rejestracyjny i zabrać ze sobą takie dokumenty, jak:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (opcjonalnie).

Dodatkowo konieczne będzie przedstawienie do wglądu aktualnego dowodu osobistego lub dotychczasowego z dokumentem potwierdzającym nowe dane (np. odpis aktu małżeństwa lub decyzja Urzędu Stanu Cywilnego). W przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną należy dostarczyć aktualny odpis z KRS wraz z postanowieniem o zmianie. Oczywiście trzeba pamiętać o potwierdzeniu opłaty polisy OC lub dowodu na zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dalsze procedury i koszty wyglądają tak samo, jak przy zwykłej rejestracji pojazdu. Przy odbiorze nowego dowodu należy przedstawić pozwolenie czasowe (jeśli zostało wydane), dotychczasowy dowód rejestracyjny (gdy wydano go z adnotacją o zgłoszeniu zmiany danych) oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej lub dowód opłacenia składki. Wyrobienie nowego dowodu jest konieczne również przy zmianie adresu zamieszkania, jednak tylko wtedy, gdy np. przeprowadzisz się do innego miasta.
 

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

Jeśli wszystkie formalności związane z ustanowieniem współwłasności zostały spełnione (np. sporządzono umowę darowizny części praw do pojazdu), należy udać się do wydziału komunikacji lub spraw obywatelskich i przedstawić dokumenty, takie jak:

 • potwierdzenie współwłasności, np. umowa darowizny,
 • karta pojazdu (jeśli wydano),
 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeśli w dowodzie skończyły się miejsca na pieczątki),
 • dokument potwierdzający ważność obowiązkowej polisy OC.

W przypadku firm konieczne będzie także dostarczenie odpisu z KRS lub zaświadczenia z CEiDG. Warto zaznaczyć, że przy dopisywaniu nowej osoby do dowodu powinni być obecni wszyscy współwłaściciele (w innym wypadku należy napisać pełnomocnictwo). Sprawę załatwisz w urzędzie „od ręki”, a do tego bezpłatnie (ewentualnie należy doliczyć koszt udzielenia wcześniej wspomnianego upoważnienia).
 

Zgłoszenie zmiany danych technicznych lub konstrukcyjnych pojazdu

Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, w której np. w samochodzie zostanie zamontowana instalacja LPG lub hak holowniczy. Taką zmianę także musisz zgłosić w wydziale komunikacji lub spraw obywatelskich. W tym celu należy dostarczyć wypełniony odpowiedni wniosek i dodatkowo załączniki w postaci:

 • dowodu tożsamości właściciela pojazdu,
 • pełnomocnictwa (opcjonalnie),
 • dowodu rejestracyjnego,
 • polisy OC (do wglądu),
 • zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
 • stosownego oświadczenia i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zmian zgodnie z obowiązującymi wymogami, np. przy wpisaniu adnotacji o montażu instalacji gazowej będzie to faktura lub rachunek oraz wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu  przeprowadzenia modernizacji.

Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne (dotyczy wcześniej wspomnianego haka holowniczego i montażu instalacji LPG). Jeśli jednak zmiana techniczna lub konstrukcyjna uniemożliwia dokonanie adnotacji (ponieważ ma związek np. z liczbą miejsc siedzących lub pojemnością silnika), należy wyrobić nowy dokument.
 

Sprawdź cenę OC/AC

Pamiętaj o powiadomieniu ubezpieczyciela

Po aktualizacji danych w dowodzie rejestracyjnym dobrym wyjściem będzie powiadomienie o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, w której masz wykupioną polisę. Choć nie ma takiego obowiązku, warto powiadomić ubezpieczyciela np. o zmianie nazwiska — to rozsądne wyjście, szczególnie w kontekście likwidacji ewentualnej szkody. W ten sposób możesz uniknąć możliwych nieporozumień i szybciej uzyskać odszkodowanie.

Należy również zaznaczyć, że istotny wpływ na wysokość składki OC ma miejsce zamieszkania. Z tego względu jeśli wyprowadzisz się do innego miasta i zaktualizujesz dane w dowodzie rejestracyjnym, najlepiej będzie wprowadzić najnowsze dane do wykupionej polisy. Dzięki temu ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki — w przypadku przeprowadzki do mniejszej miejscowości bardzo prawdopodobne, że polisa stanie się tańsza. Z ponownym przeliczeniem opłaty za ochronę może wiązać się również zmiana danych technicznych lub konstrukcyjnych.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady