Samochód

Oznaczenia kodów w dowodzie rejestracyjnym - czym są?

W polskich dowodach rejestracyjnych stosuje się kilkadziesiąt różnych kodów, gdzie niektóre z nich zostały dodatkowo pogrupowane na sekcje. Wbrew pozorom ich prawidłowe odczytanie jest stosunkowo łatwe. Poniżej znajdziesz omówienie każdego z nich.

Oznaczenia kodów w dowodzie rejestracyjnym -

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co oznaczają kody w dowodzie rejestracyjnym? 
 • Kod QR na dowodzie rejestracyjnym — do czego służy?

Kod A

W tej sekcji widnieje numer rejestracyjny pojazdu, czyli unikalny ciąg znaków umożliwiający zidentyfikowanie np. samochodu, ale także jego właściciela. W Polsce standardowo składa się z wyróżnika województwa, powiatu i pojazdu, co w sumie daje siedem (auta) lub sześć (motocykle) znaków. Numer ten jest oczywiście widoczny na tablicach rejestracyjnych. Może też mieć np. mniejszą liczbę znaków, tak jak ma to miejsce w przypadku pojazdów zabytkowych.
 

Kod B

Dotyczy daty pierwszej rejestracji pojazdu. Warto zaznaczyć, że mowa tu o terminie zarejestrowania pojazdu także, jeśli miało ono miejsce poza granicami Polski, np. dla samochodów sprowadzonych z Niemiec. Przykładowo, jeśli pierwsza rejestracja w RP miała miejsce 28.06.2012 roku, ale auto było już zarejestrowane w Holandii dwa lata wcześniej, to w dowodzie będzie widniała ta druga data.
 

Sprawdź cenę OC/AC

Kody C i D

Ta sekcja została poświęcona danym dotyczącym posiadacza dowodu i właściciela pojazdu. Obejmuje następujące dane:

 • C.1.1 – imię i nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu,
 • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
 • C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
 • C.2.1 – imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
 • C.2.2 – numer PESEL lub REGON,
 • C.2.3 – adres właściciela pojazdu.

Warto zauważyć, że posiadaczem dowodu rejestracyjnego nie musi być właściciel pojazdu (tak dzieje się w przypadku leasingobiorców), stąd obecność dwóch bardzo podobnych do siebie kodów. W większości przypadków (kiedy posiadacz dokumentu jest jednocześnie właścicielem pojazdu) w kodach C widnieją te same dane.

Kody D dotyczą z kolei informacji związanych z samym pojazdem, takich jak:

 • D.1 marka,
 • D.2 typ (z wyróżnieniem wariantu lub wersji, jeśli występują),
 • D.3 model.
   

Kod E

Oznacza numer identyfikacyjny pojazdu, czyli numer nadwozia, podwozia lub ramy. Najczęściej jednak jest to numer VIN, składający się z 17 cyfr. Dzięki niemu możesz nie tylko sprawdzić informacje dotyczące producenta pojazdu, modelu, roku produkcji czy typu nadwozia. Numer VIN jest przydatny przede wszystkim w przypadku chęci ustalenia historii pojazdu, np. przed jego zakupem.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Oznaczenia pozostałych kodów w dowodach rejestracyjnych

Kolejne kody dotyczą następujących informacji:

 • H – okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie;
 • I – data wydania dokumentu;
 • J – kategoria pojazdu;
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje;
 • L – liczba osi;
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg);
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg);
 • Q – stosunek mocy do masy własnej w kW/kg (dotyczy motocykli i motorowerów;
 • S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy;
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeżeli występują);
 • P.1 – pojemność silnika (w cm3);
 • P.2 – maksymalną moc netto silnika, wyrażoną w kW;
 • P.3 – rodzaj paliwa;
 • X – potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego przeglądu.

W dowodzie rejestracyjnym na przedostatniej stronie w sekcji „Adnotacje urzędowe” znajduje się tzw. nalepka legalizacyjna, która stanowi dowód wydania przez urząd komunikacji tablic rejestracyjnych (jest także na nich umieszczona). Naklejka posiada kod składający się z liter NL/ oraz trzech dodatkowych liter i siedmiu cyfr.

Zagadką może być także trzyliniowy kod liczący w sumie 114 znaków. W rzeczywistości jego rozkodowanie jest równie łatwe. Składa się z liter DRPOL, 4-cyfrowego kodu terytorialnego wystawcy, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, numeru PESEL lub REGON właściciela, numeru VIN, numeru rejestracyjnego i kodu ITS (z katalogu Instytutu Transportu Samochodowego, obejmującego marki i typy pojazdów homologowanych i dopuszczonych do ruchu na terytorium RP). Każdy wiersz zakończony jest cyfrą kontrolną.
 

Kody w dowodzie rejestracyjnym dotyczące masy pojazdu

Mowa tutaj o następujących kodach:

 • F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg);
 • F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg);
 • F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg);
 • G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg);

Jako maksymalną masę całkowitą należy traktować największą masę pojazdu obciążonego w zależności od jego konstrukcji, która została określona przez producenta. Warto podkreślić, że dopuszczalna masa całkowita nie może być wyższa niż wartość, która została określona w kodzie F.1.

 

Ubezpieczenie samochodu

Kod QR na dowodzie rejestracyjnym — do czego służy?

Poruszając kwestię dowodów rejestracyjnych warto wspomnieć o kodzie QR widocznym na ostatniej stronie nowszych dokumentów (wydawanych od 2004 roku). Jest to tzw. kod Aztec, który umożliwia sprawdzenie za pomocą smartfona wielu danych dotyczących pojazdu, np. ważność obowiązkowego badania technicznego i polisy OC.

Aby skorzystać z tego udogodnienia, wystarczy wejść na stronę carq.pl i zeskanować wcześniej wspomniany kod widoczny na dowodzie rejestracyjnym. Choć podstawowy raport jest darmowy, to trzeba zapłacić za wersję rozszerzoną.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady