Samochód

Tymczasowy oraz stały dowód rejestracyjny - czym są? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Tymczasowy i stały dowód rejestracyjny są dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie danego pojazdu do ruchu drogowego. Aby je otrzymać, należy dopełnić kilku formalności i przygotować wymaganą dokumentację. Co ciekawe, wniosek o dowód rejestracyjny można złożyć także przez internet.

Urząd - Tymczasowy i stały dowód rejestracyjny - jak złożyć wniosek o dowód tymczasowy

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są najważniejsze cechy miękkiego dowodu rejestracyjnego?
 • Co to jest stały dowód rejestracyjny?
 • Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie tymczasowego lub stałego dowodu rejestracyjnego?
 • Co będzie potrzebne, aby otrzymać pozwolenie czasowe i twardy dowód rejestracyjny?
 • Ile kosztuje wydanie dokumentów potwierdzających rejestrację pojazdu?

Tymczasowy dowód rejestracyjny — jakie daje możliwości?

Tymczasowy dowód rejestracyjny to inaczej pozwolenie czasowe pojazdu lub miękki dowód rejestracyjny. Dokument ten jest wydawany przede wszystkim przed otrzymaniem właściwej dokumentacji, ale też m.in. przy wywozie pojazdu za granicę, przejeździe związanym z koniecznością przeprowadzenia badania technicznego czy odbiorze pojazdu z miejsca zakupu w Polsce. Posiadając tymczasowy dowód rejestracyjny możesz poruszać się swoim pojazdem przez 30 dni. Należy zaznaczyć, że istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia ważności pozwolenia czasowego o kolejne 14 dni. Warto pamiętać o tych terminach, ponieważ według aktualnego taryfikatora mandatów, jazda z nieważnymi dokumentami pojazdu grozi otrzymaniem kary finansowej w wysokości od 1 500 do nawet  5 000 zł.

Co ważne, jeśli rejestrujesz pojazd bez zmiany numerów i tablic rejestracyjnych (pod warunkiem, że mają nowy wzór), nie musisz odbierać tymczasowego dowodu. Nadal jednak możesz jednak złożyć wniosek o jego wydanie.

Oczywiście przy rejestracji pojazdu należy pamiętać o wykupieniu obowiązkowej polisy OC pojazdu, najpóźniej w dniu składania dokumentów. Choć dodatkowa ochrona w postaci ubezpieczenia AC nie jest wymagana, to warto rozważyć jej zakup, ponieważ pozwala zabezpieczyć się na wypadek m.in. kradzieży auta czy nawet jego zalania.

 

Sprawdź cenę OC/AC

Stały dowód rejestracyjny — najważniejszy dokument pojazdu

Stały (twardy) dowód rejestracyjny zawiera wszystkie ważne informacje związane nie tylko z samym pojazdem, ale także właścicielem oraz posiadaczem danego dokumentu. Co ważne, od 01.10.2018 roku nie musisz wozić go ze sobą wozić, tak samo jak polisy OC, a w trakcie kontroli drogowej nie otrzymasz mandatu. Służby mogą sprawdzić wszystkie potrzebne informacje w systemie elektronicznym. Warto jednak zaznaczyć, że nadal powinieneś w trakcie jazdy posiadać ważne prawo jazdy. W innym wypadku możesz dostać mandat w wysokości od 50 do 250 zł.

Dokument potwierdzający rejestrację pojazdu i dopuszczenie go do ruchu jest niezwykle ważny, dlatego wszelkie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym należy zgłosić w urzędzie. W zależności od sytuacji, konieczne będzie wprowadzenie przez urzędnika odpowiedniej adnotacji (np. przy montażu instalacji gazowej) lub wyrobienie nowego dokumentu — jak ma to miejsce w przypadku zmiany nazwiska po ślubie. Warto pamiętać, że czas na zgłoszenie zmian wynosi 30 dni od momentu ich powstania.

Warto wiedzieć: stały dowód rejestracyjny jest ważny bezterminowo, pod warunkiem posiadania ważnego przeglądu technicznego i aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC.
 

Jak uzyskać tymczasowy i stały dowód rejestracyjny?

Aby uzyskać tymczasowy i stały dowód rejestracyjny, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w urzędzie właściwym ze względu zamieszkania. Możesz też wysłać dokumenty przez internet, przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Pojazd i Kierowca. W poniższej tabeli możesz sprawdzić, co będzie potrzebne, aby uzyskać tymczasowy i stały dowód rejestracyjny.

 

Nowy pojazd kupiony w Polsce

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli wydano),
 • dowód osobisty,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu (dla modeli wprowadzonych na terytorium RP przed 01.01.206 r),
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (opcjonalnie),
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenie indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”.
   

Pojazd używany kupiony za granicą na terytorium UE

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (jeśli jest wymagane),
 • tablice rejestracyjne (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie),
 • dowód osobisty,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (opcjonalnie),
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”.

 

Pojazd używany kupiony w Polsce

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności pojazdu,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli wydano),
 • tablice rejestracyjne (jeśli będą wymieniane),
 • dowód osobisty,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • ważna polisa OC,
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (opcjonalnie).

W trakcie wizyty w urzędzie urzędnik sprawdzi poprawność danych i dokumentację, a następnie wyda pozwolenie czasowe — dzięki niemu możesz poruszać się pojazdem w trakcie oczekiwania na stały dowód rejestracyjny. To, czy właściwy dokument jest gotowy do odbioru, sprawdzisz w serwisie Infocar lub otrzymasz powiadomienie od urzędu. Aby uzyskać stały dowód rejestracyjny, wystarczy ponownie udać się do urzędu z pozwoleniem czasowym.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Ile kosztuje tymczasowy i stały dowód rejestracyjny?

Pozwolenie czasowe jest znacznie tańsze i kosztuje 14,00 zł lub 19,00 zł (wyższa cena obowiązuje w przypadku wydania dokumentu na wniosek właściciela pojazdu lub wtórnika dokumentu). Stały dowód rejestracyjny to z kolei koszt 54,00 zł, a jeśli wnioskujesz o wtórnik — 54,50 zł.

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady