Samochód

Karta pojazdu – czym jest i jak sprawdzić czy została wydana?

Karta pojazdu to już nieco archaiczny dokument, który jest jednak obowiązkowy w przypadku dużej grupy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Będzie także potrzebny do załatwienia niektórych spraw urzędowych, np. przy zmianie właściciela samochodu. Ma również duże znaczenie w kontekście zakupu pojazdów używanych.

Kobieta w ciemnych włosach w samochodzie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jesy karta pojazdu i jak wygląda
 • Czy posiadanie karty pojazdu jest obowiązkowe
 • Jak sprawdzić, czy wydano kartę pojazdu
 • Co zrobić, gdy karta pojazdu została zgubiona
 • Jak wygląda kwestia zakupu auta bez karty pojazdu

Czym jest i jak wygląda karta pojazdu?

Karta pojazdu to dokument w postaci czerwonej, cienkiej książeczki o wymiarach 12,5 cm x 9 cm, który zawiera najważniejsze informacje o zarejestrowanym pojeździe. Co ciekawe, karta przypisywana jest na stałe np. do samochodu, a nie jego właściciela. W dokumencie znajdują się m.in. takie dane, jak:

 • marka, typ i model pojazdu;
 • rodzaj i jego przeznaczenie np. samochód osobowy;
 • numer VIN;
 • parametry techniczne (m.in. pojemność silnika, dopuszczalna masa całkowita, liczba miejsc, liczba osi);
 • rok produkcji.

Ponadto w karcie pojazdu widnieją informacje dotyczące pierwszego właściciela oraz pierwszej rejestracji w Polsce (m.in. adres urzędu rejestrującego czy data). Kolejna sekcja dotyczy ewentualnych zmian parametrów technicznych. Karta pojazdu umożliwia także sprawdzenie, czy pojazd zmieniał właścicieli (jeśli do tego doszło, w książeczce znajdzie się odpowiednia adnotacja z danymi nowego posiadacza. Ostatnia sekcja karty pojazdu to miejsce na wszelkiego rodzaju adnotacje urzędowe, np. kiedy auto posiada hak, konieczne jest zaznaczenie tego faktu przez urząd w dokumencie.
 

Pamiętaj, że w związku ze zmianami w przepisach obowiązującymi od 4 września 2022 roku urzędy nie wydają kart dla pojazdów, które wcześniej nie były rejestrowane w Polsce (np. nowe auta lub sprowadzane z zagranicy). Stare dokumenty nadal jednak obowiązują.
 

Czy karta pojazdu jest potrzebna?

Zgodnie z informacjami zapisanymi w samym dokumencie, karta pojazdu nie podlega kontroli podczas ruchu drogowego. Nie muszą jej mieć pojazdy sprowadzone lub zarejestrowane przed 1 lipca 1999 roku, należące do sił zbrojnych oraz członków korpusu dyplomatycznego państw obcych i pochodzące z licytacji przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Książeczka będzie jednak potrzebna w razie rejestracji samochodu lub zmiany:

 • właścicieli i/lub dowodu rejestracyjnego;
 • parametrów technicznych;
 • innych adnotacji.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że wszelkie wpisy oraz skreślenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnione do tego organy. Oprócz wcześniej wspomnianych sytuacji, karta pojazdu może być także potrzebna, jeśli złomujemy auto lub planujemy sfinansować zakup używanego środka lokomocji dzięki źródłom zewnętrznym, np. poprzez kredyt samochodowy z zabezpieczeniem. Urząd ma prawo jej wymagać także w przypadku utraty tablic rejestracyjnych.

 

Ubezpieczenie OC

Sposoby na sprawdzenie czy wydano kartę pojazdu

Weryfikacja faktu wydania karty pojazdu jest bardzo łatwa. Można tego dokonać na trzy sposoby. Pierwszy wymaga posiadania dowodu rejestracyjnego na froncie dokumentu widnieje sekcja “I” z dokładną datą wydania karty. Dzięki dokumentacji można także sprawdzić numer czerwonej książeczki.

Druga metoda polega na skorzystaniu z internetowego serwisu historiapojazdu.gov.pl. Należy wejść na wcześniej wspomnianą stronę i wpisać numer rejestracyjny, VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Jeśli karta pojazdu została wydana, pojawi się odpowiednia adnotacja. Wydanie dokumentu zweryfikujemy także za pośrednictwem usługi mPojazd. Zawarte tam dane odzwierciedlają informacje z dowodu rejestracyjnego, polisy OC oraz karty pojazdu.

 

Postępowanie w przypadku zgubionej karty pojazdu

Jeśli zgubimy kartę pojazdu, należy złożyć w wydziale komunikacji stosowne oświadczenie. Tak samo postępujemy w przypadku jej zniszczenia lub wyczerpania się miejsca na dokonywanie wpisów. Urząd wyda wtedy odpowiedni duplikat.

Wyrobienie nowej karty już z opłatą administracyjną kosztuje 75,50 zł. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie która nie jest najbliższą rodziną, należy dopłacić 17 zł. Na wydanie duplikatu czeka się maksymalnie trochę ponad 4 tygodnie, ale zwykle będzie dostępny do odbioru już po kilkunastu dniach. Jeśli karta pojazdu została skradziona, należy zgłosić to zdarzenie na policji. Podejrzenie kradzieży wiąże się z innymi formalnościami, niż w przypadku zgubienia czy zniszczenia dokumentu.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Kupno używanego samochodu bez karty pojazdu

Zakup samochodu bez karty pojazdu, kiedy właściciel teoretycznie powinien ją mieć, może budzić podejrzenia, że np. pojazd jest kradziony. Jeśli więc sprzedający twierdzi, iż jej nie posiada, najpierw powinniśmy spytać o przyczynę takiego stanu rzeczy.

Gdy brak karty jest skutkiem jej zagubienia czy zniszczenia, należy dla własnego bezpieczeństwa poprosić o wyrobienie duplikatu przez obecnego właściciela lub uzyskać od niego stosowne oświadczenie oraz zaświadczenie, które potwierdzi dane dotyczące sprzedawanego pojazdu (wydawane przez poprzedni urząd, który rejestrował auto). Bez wcześniej wspomnianej dokumentacji rejestracja może być niemożliwa. A to z kolei umożliwia kupującemu zwrot przedmiotu umowy z tytułu wady prawnej.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady